Välkommen till
HAR Telex

Hartelex startade redan 1992 och har sedan dess gjort internationella affärer med tunga fordon. Grundare och största ägare är Per Olof Hartelius. Ryssland kom med tiden att bli en allt viktigare marknad för Hartelex AB och under resans gång har vi byggt upp ett bra kontaktnät med såväl den ryska regeringen som statsduman.

2005 inleddes ett projekt med mål att montera och sälja långfärdsbussar till den stora ryska marknaden. Under projekteringstiden hade vi stor hjälp från det ryska transportdepartementet liksom från lokala politiker i Kaliningrad. Ett helägt dotterbolag ”König Bus Ltd” bildades som bas för verksamheten.

Vi är nu klara att starta serieproduktion av våra bussar. Monteringsfabriken ligger i Kaliningrad vid Östersjön och här har vi utrustat en ändamålsenlig fabrik med en kapacitet på 10 bussar i månaden.

Etableringen i Kaliningrad medför att vi fått frihandelsrättigheter och slipper därmed att betala importtull på våra komponenter, chassi och kaross. Därigenom kan vi hålla ett konkurrenskraftigt pris mot våra kunder.

Alla viktiga tillstånd och godkännanden är klara och vi våra bussar betraktas av ryska myndigheter som ”made in Russia”. Det är en viktig faktor då ryska myndigheter rekommenderar bussköpare att i första hand köpa ryska bussar.

Under våren kommer vi att lansera vår buss på marknaden. Redan idag förhandlar vi med Gazprom (Rysslands största företag) om ett kontrakt på tjugo bussar. De har dessutom skrivit ett ”Letter of Intent” om att de vill köpa ytterligare 300 bussar under de närmaste åren.

Trots det kommer vi att göra en kraftfull marknadsintroduktion för att nå fler kunder i Ryssland. För att få in kapital gör Hartelex AB under vintern en nyemission via Aktietorget med mål att få in 10 miljoner kronor. Kapitalet skall i första hand användas till 4-5 visningsbussar och deltagande i fordonsmäsor mm.

Våra kalkyler visar att verksamheten är mycket lönsam. Bruttovinsten per buss ligger på 300 000 – 400 000 kronor vilket med en kapacitet på 120 bussar per år ger en årlig bruttovinst på 36 – 48 miljoner kronor.